Openingstijden maandag t/m woensdag van18:00-22:00

Disclaimer

Websitedisclaimer

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Zarato is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Zarato is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Zarato behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.

INHOUD VAN DE WEBSITE

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s en logo’s op de website worden door Zarato enkel verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden. Zarato garandeert niet dat de inhoud van de website correct en betrouwbaar is en te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is. Tevens garandeert Zarato niet dat defecten en fouten in de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en/of andere kwaadaardige computerprogramma’s. Het is ten strengste verboden om de informatie die u aantreft op de website te wijzigen, aan te passen of te manipuleren op welke wijze dan ook.

Websitedisclaimer

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Zarato is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Zarato is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Zarato behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.

INHOUD VAN DE WEBSITE

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s en logo’s op de website worden door Zarato enkel verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden. Zarato garandeert niet dat de inhoud van de website correct en betrouwbaar is en te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is. Tevens garandeert Zarato niet dat defecten en fouten in de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en/of andere kwaadaardige computerprogramma’s. Het is ten strengste verboden om de informatie die u aantreft op de website te wijzigen, aan te passen of te manipuleren op welke wijze dan ook.